Doradztwo Podatkowe

Księgowość

Kadry i Płace

Doradztwo Podatkowe

Nasze biuro prowadzi doradca podatkowy, dlatego nasze opinie i rady w zakresie podatków są wiążące i bierzemy za nie pełną odpowiedzialność. Bez względu na to, jak trudny jest problem, z którym się mierzysz, jesteśmy w stanie pomóc.

W zakres doradztwa podatkowego wchodzi również reprezentacja przed administracją podatkową wszystkich szczebli. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi zastępować Państwo w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przede wszystkim jednak, dołożymy wszelkich starań, aby konieczność Państwa kontaktu z administracją państwową była jak najrzadsza.

Księgowość

Choć wiemy, że to trudno zrozumieć, księgowość jest naszą pasją. W zakres usług wchodzi księgowość podatkowa, na życzenie rozbudowywana o księgowość zarządczą. Dowolny typ księgowości, tak ewidencje ryczałtowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, jak i księgi rachunkowe, poprowadzimy dla Państwa z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem.

Przygotujemy dowolne zestawienia i prognozy potrzebne Państwa firmie, kooperantom bądź bankowi. W oparciu o przekazane nam dokumenty chętnie udzielimy wszelkiego wsparcia – tak w zwyczajnym odnalezieniu faktury do gwarancji, jak i przygotowaniu ewentualnej dokumentacji procesowej. Bez względu na skalę lub poziom skomplikowania, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

W sytuacjach najtrudniejszych możemy również obsłużyć kontrole podatkowe i przejąć na siebie obowiązki związane z kontaktami z urzędami skarbowymi. Stała obecność w naszej firmie doradcy podatkowego i ścisła współpraca z biegłymi rewidentami, pomaga zmniejszyć zagrożenia i stres z tego wynikające. Przede wszystkim jednak, ogranicza do minimum prawdopodobieństwo, że podobne sytuacje nastąpią.

Kadry i Płace

Nasz dział kadrowo-płacowy poprowadzi Państwa firmę przez meandry spraw pracowniczych. Pomożemy w wykonywaniu wszystkich formalnych obowiązków wobec organów skarbowych, ZUS i wszystkich powiązanych z zagadnieniem zatrudnienia instytucji.

Wspieramy pracodawców na każdym etapie współpracy z zatrudnionymi. Przygotujemy umowy o pracę i umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia i o dzieło) oraz pomagamy założyć teczki akt osobowych. Sporządzimy listy płac, rozliczenia, ewidencje czasu pracy i wszystkie inne obowiązkowe dokumenty, o których tak łatwo zapomnieć. Rozliczymy podatki, składki, urlopy i nadgodziny, pozwalając Państwa firmie i pracownikom skupić się na pracy i rozwoju biznesu.

W razie potrzeby pomożemy również w bezproblemowym przejściu kontroli tak Urzędu Pracy, jak i ZUS. Jeśli natomiast sytuacja będzie tego wymagać, jesteśmy gotowi podjąć się reprezentowania Państwa firmy w postępowaniach.

Doradztwo Podatkowe

Nasze biuro prowadzi doradca podatkowy, dlatego nasze opinie i rady w zakresie podatków są wiążące i bierzemy za nie pełną odpowiedzialność. Bez względu na to, jak trudny jest problem, z którym się mierzysz, jesteśmy w stanie pomóc.

W zakres doradztwa podatkowego wchodzi również reprezentacja przed administracją podatkową wszystkich szczebli. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi zastępować Państwo w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przede wszystkim jednak, dołożymy wszelkich starań, aby konieczność Państwa kontaktu z administracją państwową była jak najrzadsza.

Księgowość

Choć wiemy, że to trudno zrozumieć, księgowość jest naszą pasją. W zakres usług wchodzi księgowość podatkowa, na życzenie rozbudowywana o księgowość zarządczą. Dowolny typ księgowości, tak ewidencje ryczałtowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, jak i księgi rachunkowe, poprowadzimy dla Państwa z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem.

Przygotujemy dowolne zestawienia i prognozy potrzebne Państwa firmie, kooperantom bądź bankowi. W oparciu o przekazane nam dokumenty chętnie udzielimy wszelkiego wsparcia – tak w zwyczajnym odnalezieniu faktury do gwarancji, jak i przygotowaniu ewentualnej dokumentacji procesowej. Bez względu na skalę lub poziom skomplikowania, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

W sytuacjach najtrudniejszych możemy również obsłużyć kontrole podatkowe i przejąć na siebie obowiązki związane z kontaktami z urzędami skarbowymi. Stała obecność w naszej firmie doradcy podatkowego i ścisła współpraca z biegłymi rewidentami, pomaga zmniejszyć zagrożenia i stres z tego wynikające. Przede wszystkim jednak, ogranicza do minimum prawdopodobieństwo, że podobne sytuacje nastąpią.

Kadry i Płace

Nasz dział kadrowo-płacowy poprowadzi Państwa firmę przez meandry spraw pracowniczych. Pomożemy w wykonywaniu wszystkich formalnych obowiązków wobec organów skarbowych, ZUS i wszystkich powiązanych z zagadnieniem zatrudnienia instytucji.

Wspieramy pracodawców na każdym etapie współpracy z zatrudnionymi. Przygotujemy umowy o pracę i umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia i o dzieło) oraz pomagamy założyć teczki akt osobowych. Sporządzimy listy płac, rozliczenia, ewidencje czasu pracy i wszystkie inne obowiązkowe dokumenty, o których tak łatwo zapomnieć. Rozliczymy podatki, składki, urlopy i nadgodziny, pozwalając Państwa firmie i pracownikom skupić się na pracy i rozwoju biznesu.

W razie potrzeby pomożemy również w bezproblemowym przejściu kontroli tak Urzędu Pracy, jak i ZUS. Jeśli natomiast sytuacja będzie tego wymagać, jesteśmy gotowi podjąć się reprezentowania Państwa firmy w postępowaniach.